Křemelina

Hlavní složku křemeliny tvoří křemičité schránky jednobuněčných řas – tzv. rozsivek. Tyto řasy obývají sladké i slané vody, a proto existuje křemelina mořská i sladkovodní. Křemelina pocházející z moře je složena ze schránek, které mají křehčí strukturu. Je vhodná pro průmyslové použití. Křemelina ze sladkovodního zdroje má mnohem lepší potenciál být využita jako výživový doplněk. Zdaleka však neplatí, že každá sladkovodní křemelina v tomto směru obstojí. Aby získala certifikát potvrzující její kvalitu a vhodnost pro vnitřní užívání, musí splňovat přísné limity pro nežádoucí a škodlivé látky (zejména těžké kovy) a příměsi. Křemelina určená pro konzumaci se nijak tepelně neupravuje a nepřidávají se do ní žádné látky jako barviva, stabilizátory a konzervanty. Nejkvalitnější je pak sladkovodní křemelina složená z jediného druhu řasy a s co nejvyšším obsahem oxidu křemičitého.

Křemelina má výrazné detoxikační účinky. Díky své struktuře a absorpčním vlastnostem čistí střeva od toxických látek a nánosů. Organismus je po takové očistě schopen lépe fungovat a vstřebat do těla vše potřebné, co mu poskytneme ve formě stravy bohaté na vitaminy. Kromě toho obsahuje vysoký podíl oxidu křemičitého. Křemelinu nesmí užívat astmatici (může po vdechnutí vyvolat astmatický záchvat), nesmí se dostat do očí (může způsobit suchost a záněty oka), rovněž ji nesmí užívat lidé s ledvinovým onemocněním a pacienti s alergií na křemík (event. další složky přípravku).

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: