Aerosil

Aerosil je bílý krystalický prášek, založený na bázi oxidu křemičitého (silicon dioxide). Je to vysoce disperzní amorfní čistá látka, která se vyrábí vysokoteplotní hydrolýzou chloridu křemičitého na klasickém plynovém hořáku. Používá se hlavně ve farmacii, kosmetice (zubní pasty) a průmyslu vyrábějícím auta, tmely, barvy a laky a v tiskařských závodech. Funguje jako zahušťovadlo a pojidlo, zlepšuje vzájemnou návaznost jednotlivých látek a u barev a tmelů brání přílišnému stékání. Do barev a laků se míchá buď přímo anebo se prodává jako samostatný produkt určený k ředění. Ve farmacii se míchá s dalšími látkami, aby zlepšil rozpustnost léčiv. Může také absorbovat vlhkost přítomnou na povrchu hygroskopických prášků, čímž se minimalizuje potřeba většího zahušťování farmak a napomáhá se lepší celistvosti při jejich lisování. Aerosil není brán jako škodlivá látka. Při použití ve farmacii nebo kosmetice je brán jako orálně i dermálně bezpečný, nemá mutagenní účinky. Aerosil nedráždí oči a kožní podráždění může způsobit jen u obzvlášť citlivých jedinců. Nevykazuje rakovinotvorné účinky.

Produkty, ve kterých Aerosil najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: