Alfa galaktosidáza

  • Skupina:
  • Další názvy: α-D-galaktosid galaktohydroláza

Alfa-galaktosidáza je trávicí enzym, který štěpí komplexní sacharidy, jako jsou luštěniny, obiloviny a brukvovitá zelenina, aby byly snáze stravitelné. Zabraňuje tak plynatosti a dalším gastrointestinálním příznakům vyplývajících z diety bohaté na vlákninu. Patří do enzymové třídy transglykosidáz, jejichž hlavním úkolem je štěpit oligosacharidy. Vyskytuje se přirozeně v těle (ve slinách a slinivce břišní), ale s rostoucím věkem jeho se hladina a tím pádem i účinek snižuje. Rovněž je známo, že je tento enzym deficientní u osob trpící dědičnou Fabryho chorobou (porucha lysozomálního střádání). Průmyslově se získává z plísně Aspergillus niger, který je aktivní složkou v produktech uváděných na trh ke snížení produkce žaludečních plynů a úlevě od bolesti břicha po konzumaci potravin, o kterých je známo, že způsobují plynatost. Při užívání alfa-galaktosidázy se u některých jedinců může projevit alergická reakce jako vedlejší účinek. 

Produkty, ve kterých Alfa galaktosidáza najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: