Hydrogenated palm glycerides

  • Skupina: Fajn
  • Další názvy: Hydrogenované palmové glyceridy

Glyceridy jsou sloučeniny glycerolu a kyselin, zejména mastných. Jsou to povrchově aktivní látky, které v kosmetice fungují jako emulgátory a tenzidy. Emulgátor zmenšuje povrchové napětí (je schopen absorpce a tvorby filmu), umožňuje promísení dvou za normálních okolností nemísitelných látek např. vody a oleje. Tenzidy snižují povrchové napětí rozpouštědel, usnadňují tak rozpouštění a odstraňování nečistot.

Hydrogenované palmové glyceridy jsou složkou mastné kyseliny v palmovém oleji, které vznikají hydrogenací (ztužením). Hydrogenace umožňuje, aby olejová kapalina zůstala v pevném stavu při pokojové teplotě, dodává jí stabilitu a odolnost vůči oxidaci. Hydrogenované palmové glyceridy jsou povrchově aktivní látky, které v kosmetice plní funkci emulgačního činidla (poskytují přirozenou texturu a stabilizaci v emulzích) a změkčovadla. Tvoří základ vosků. Jsou považovány za bezpečné látky v kosmetice.

Produkty, ve kterých Hydrogenated palm glycerides najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: