Líh kvasný

  • Skupina: Fajn
  • Další názvy: etylalkohol, ethylalkohol, ethanol, etanol, alkohol, líh

Kvasný líh, také znám pod názvem ethanol nebo ethylalkohol, se získává převážně destilací zkvašených roztoků pocházejících z rostlinných škrobů nebo cukrů. Lihové kvašení je založeno na působení enzymů mikrobiální buňky. Vedlejšími produkty lihového kvašení jsou vyšší alifatické alkoholy (glycerol, 2,3- butylenglykol, acetoin, acetaldehyd, me-thylglyoxal, isovaleraldehyd a kyselina mravenčí, octová, mléčná, jantarová a pyrohroznová). Zákvas na výrobu kvasného lihu se získává vyloženě ze zemědělských surovin (nejčastěji z brambor, cukrové třtiny, kukuřice, rýže, obilí, melasy, záparů po výrobě droždí, cukrové řepy a ovoce). Jedná se o čistý alkohol. Konzumní líh se od něho přidáním vody, čímž se obsah čistého ethanolu zředí na 80 %. Kromě kvasného lihu využívaného pro potravinářské a farmaceutické účely existuje také tzv. bioethanol, který je brán jako palivo budoucnosti. Vyrábí se z celulózy, odpadního papíru, slámy, rákosových travin a dřevěných štěpek.

Kvasný líh (ethanol) se používá v lékařství, farmacii, kosmetickém průmyslu, ale také v lakýrnictví (barviva, mořidla) a pro výrobu čisticích prostředků, převážně jako rozpouštědlo a konzervant. Nesmí být použitý pro výrobu konzumních lihovin. Alkoholy, které se všeobecně používají v přípravcích pro péči o pleť, jsou kromě ethanolu také denaturovaný alkohol, methanol, isopropylalkohol, SD alkohol a benzylalkohol. Ethanol se přidává do výrobků jako konzervační činidlo, ale také pomáhá určitým složkám (vitamin C nebo retinol) proniknout efektivněji do pokožky. Co se týče přítomnosti ethanolu v kosmetických výrobcích, je jeho bezpečnost odvozována od množství, které produkt obsahuje. Všeobecně je v malém zastoupení brán jako látka, která sice může vysušovat pokožku, ale není jí připisována větší zdravotní závadnost. Výrobky s ethanolem ale mohou být hůře snášeny osobami s citlivou pokožkou a neměly by je používat děti.

Produkty, ve kterých Líh kvasný najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: