Orobinec (Typha)

Orobinec je rod bahenních rostlin z čeledi orobincovité. Je rozšířen v mírném a teplém podnebném pásmu téměř po celém světě. U nás je zastoupen několika druhy, ze kterých jsou nejběžnější orobinec širokolistý a orobinec úzkolistý. Orobinec je vytrvalá rostlina. Má silný plazivý oddenek, ze kterého vyrůstají vzpřímené lodyhy se střídavými dlouhými plochými listy. Na konci lodyh jsou květenství tvořená dvojicí nápadných, nad sebou rostoucích palic dlouhých 20 cm a připomínajících doutníky. Horní, samčí, se po opylení rozpadávají, dolní samičí, tmavě hnědé, zůstávají na rostlině do zimy. Plody jsou nažky opatřené chmýřím, které umožňuje šíření semen větrem. Orobinec roste na březích pomalu tekoucích nebo stojatých vod, ve vodních příkopech, mokřinách, často tvoří souvislé porosty na bahnitých okrajích rybníků.

Orobinec má velmi široké spektrum použití. V lidovém léčitelství se oddenky užívaly k čištění krve, rozemleté oddenky nebo drcené listy se přikládaly na rány a popáleniny na podporu hojení pokožky. Listy mají také močopudný účinek. Mladé oddenky jsou jedlé, obsahují škrob, usušené a rozemleté se používaly jako náhrada mouky. Chmýr z palic sloužil v minulosti jako izolace, listy jako podestýlka. Orobinec je tradičním přírodním a k životnímu prostředí šetrným materiálem na výrobu pletených košíků, ošatek na kynutí chleba, rohoží, klobouků, tašek, či ozdob. Sází se jako okrasná rostlina do zahradních jezírek a je také velmi vhodný do kořenových čističek odpadních vod nebo čisticích nádrží koupacích biotopů.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: