Pentylene Glycol

  • Skupina: Fajn
  • Další názvy: Pentylenglycol, Pentylene Glykol

Pentylen Glycol je organická látka řadící se do skupiny dvojsytných alkoholů s hydratačními, zvlhčujícími a zjemňující účinky. Může být syntetického i přírodního původu. Přírodní forma se získává extrakcí z cukrové třtiny a kukuřice. Jedná se o čirou, viskózní kapalinu bez zápachu s mírně sladkou chutí. V kosmetických produktech se primárně používá jako zvlhčovadlo. Dále v kosmetice plní i funkci rozpouštědla a konzervačního prostředku. Je rozpustný ve vodě i v oleji, je hydrofilní, takže má schopnost vázat vlhkost, proto je dobrým hydratačním činidlem (váže na sebe vodu a uzamyká ji v pokožce). V kosmetických produktech také nahrazuje jednosytné alkoholy, které vysušují pokožku. Bývá součástí emulzí, přispívá ke stabilitě produktu a slouží jako rozpouštěcí činidlo pro další aktivní látky. Pentylen Glycol je hodnocen jako nízkoriziková složka, nicméně některé studie ukazují, že u citlivějších jedinců může mít dráždivé nebo alergenní účinky.

Produkty, ve kterých Pentylene Glycol najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: