Sodium fluoride

  • Skupina: Fajn
  • Další názvy: Fluorid sodný, NaF

Fluorid sodný je anorganická iontová sloučenina fluoru (sůl fluoru). Tato bezbarvá, krystalická, ve vodě rozpustná látka se připravuje neutralizací kyseliny fluorovodíkové. Vzniká jako syntetický vedlejší produkt při výrobě umělých hnojiv, také se může jednat o odpadní produkt z jaderného nebo hliníkového odvětví. Takto vzniklý fluorid zvyšuje účinnost jiných toxických materiálů a může být kontaminován olovem, hliníkem a kadmiem.

Oproti příbuznému fluoridu vápenatému je levnější a obtížněji pohlcuje a udržuje vzdušnou vlhkost. Fluorid sodný se používá ve formě tablet nebo se přidává do zubních past, gelů, krémů a ústních vod jako obranný prostředek pro péči o ústní dutinu. Chrání zuby před zubním kazem, čistí je a osvěžuje dech. Při vyšším dávkování je toxický a může dráždit žaludek, postihovat srdce a krevní oběh, oslabovat ledviny.

Produkty, ve kterých Sodium fluoride najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: