Sodium tetraborate (Borax)

  • Skupina: Fajn
  • Další názvy: Tetraboritan sodný, Sodium borate, E285

Tetraboritan sodný je anorganická sloučenina. Má formu bílé krystalické látky, která se snadno rozpouští ve vodě. V přírodě se vyskytuje jako minerál borax, který se běžně nachází při dolování suchých jezerních pánví. Synteticky se vyrábí z jiných boritých solí. Borax je solí kyseliny borité (a je zdrojem dalších průmyslových sloučenin), z chemického hlediska se však jedná o dvě rozdílné látky. Své využití nachází např. v metalurgii (jako ochranný prvek proti oxidaci zpracovaných slitin), analytické chemii či sklářském průmyslu. V potravinářství je znám jako konzervační činidlo (E285). Jeho použití je však v mnoha zemích (včetně ČR) omezeno pouze na kaviár. Tetraboritan sodný může být totiž toxický při požití.

V kosmetice se rovněž používá jako konzervant, emulgátor a regulátor pH. V pracích prostředcích působí jako změkčovač vody, odstraňuje nečistoty a zápach. Má podobné vlastnosti jako jedlá soda, ale vyšší pH (stupeň 9-11). Je účinný i proti plísním a funguje rovněž jako repelent. Je toxický pro reprodukci (může poškodit plod v těle matky) a způsobuje vážné podráždění očí. Z prováděných výzkumů vyplynulo, že u mužů pracujících v dolech, kteří vdechovali částečky boraxu, byl zjištěn narušený hormonální systém.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: