Sturt's Desert Rose

  • Skupina: Výborné
  • Další názvy: Gossypium sturtianum, Darling River rose, Australian cotton, australská bavlna

Sturt's Desert Rose je dřevitý keř řadící se do čeledi slézovité (Malvaceae), který je blízce příbuzný bavlně. Vyskytuje se ve většině pevninských států Austrálie a Severního teritoria, kde roste v písčitých a štěrkových půdách, podél suchých koryt vodních toků, roklí a skalnatých svahů. Dorůstá do výšky kolem 2 metrů, má střídavé kulaté listy a světle růžové až fialové květy s pěti okvětními lístky. Květ této rostliny je vyobrazen na vlajce Severního teritoria. Semena jsou pokryta jemnými chloupky. Sturt's Desert Rose obsahuje látku gosypol, která je toxická pro všechna zvířata až na přežvýkavce.

Výtažek ze Sturt's Desert Rose se využívá v australských květových esencích. Esence z této rostliny je určena pro pocit viny – má pomáhat napravit poškozenou sebeúctu a napomáhá rovněž schopnosti dodržovat vlastní vnitřní přesvědčení a zásady. Napravuje nízké sebevědomí a využívá se i k řešení problémů v oblasti sexuality. Užívání australských květových esencí je obecně považováno za bezpečné, nicméně není vědecky dokázáno, zda doopravdy přinášejí slibované účinky. 

Produkty, ve kterých Sturt's Desert Rose najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: