Subtilisiny

  • Skupina: Deriváty přírodních látek
  • Další názvy: Subtilisin Carlsberg, Subtilisin A, Subtilopeptidase A, Subtilisin BPN, Subtilisin B, Subtilopeptidase B, Subtilopeptidase C, Subtilisin E, Subtilisin 309, Subtilisin 147

Subtilisiny jsou proteolytické enzymy, pocházející z bakterie Bacillus subtilis. Vyrábí se pomocí fermentačního procesu. Jsou používány v detergentech a při čištění domácností pro odstraňování bílkovinových usazenin a pro své bělicí účinky. Používají se jako součást prostředků do myček na a přidávají se také do prášků na praní. Subtilisiny vykazují dobrou rozpustnost, ale mají malou stabilitu ve vodě. V menší míře se pak používají ve výrobě bílkovinových hydrolyzátorů. Uplatňují se v koželužství, textilním průmyslu i v kosmetice (jako kožní kondicionér). Koncentrace subtilisinů se v čističích a kosmetice pohybuje v rozmezí mezi 0,007-0,1 %. Jedná se tudíž o velmi nízké procentuální zastoupení v celkovém objemu výrobku. Subtilisiny jsou snadno biologicky odbouratelné z životního prostředí a nezatěžují ekosystémy. Problémem subtilisinů je to, že mohou vyvolat kontaktní alergie a problémy respiračního ústrojí.

Produkty, ve kterých Subtilisiny najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: