Sugar Surfactant

  • Skupina: Fajn
  • Další názvy: Sugar based surfactants, povrchově aktivní látky na bázi cukru, cukerné detergenty, cukerné sufraktanty

Sugar surfactants jsou povrchově aktivní látky, které jsou odvozené z přírodních cukrů, jako je glukóza, sacharóza a maltóza. V poslední době se jedná o velmi oblíbené detergenty, a to zejména díky jejich biologické odbouratelnosti, nízké toxicitě a vysoké kompatibilitě s biologickými systémy. Mohou se využívat v produktech osobní péče a přípravcích pro úklid domácnosti. Dále se užívají v potravinářském průmyslu jako emulgátory a stabilizátory. Jako povrchově aktivní látky mají schopnost snižovat povrchové napětí mezi látkami a následně pak spojovat tyto látky v emulzi anebo odstraňovat nečistoty a mastnotu. Výhodou povrchově aktivních látek na bázi cukru je, že jsou nedráždivé a šetrné k pokožce i očím a rovněž účinně odstraňuje nečistoty. V kosmetických formulacích se nejčastěji tyto surfaktanty přidávají do šampónů a tělových mycích prostředků.  Sugar surfactants jsou bezpečné látky vhodné pro užití v kosmetických i dalších produktech.

Produkty, ve kterých Sugar Surfactant najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: