1-naphthol

1-naphthol je aromatická organická sloučenina, vyskytující se za normálních podmínek jako bezbarvá krystalická pevná látka. Využívá se v oxidačních barvách na vlasy, protože má schopnost měnit barvu vlasů působením uvnitř vlasových vláken. Dále se využívá k bělení, výrobě barviv a v organické syntéze. 1-naphthol dráždí kůži a dýchací cesty, je zdraví škodlivý při požití a způsobuje vážné poškození očí. Má vysoce toxický účinek pro vodní organismy. Biologicky je dobře rozložitelný. V barvách na vlasy v kombinaci s peroxidem vodíku je jeho nejvyšší možné množství 1 %.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: