1,4-dioxane

1,4-dioxane se používá jako chemické rozpouštědlo a ředidlo v lakýrnictví, tmelech a lepidlech, při čištění textilií a jako laboratorní činidlo v biologii. Je to vedlejší produkt syntetického zpracování látek, pocházejících z petrochemického průmyslu. 1,4-dioxane je uváděný jako nejčastější kontaminant v kosmetice. Tam se nepřidává záměrně, nýbrž do ní může proniknout při výrobním procesu. Tato kontaminace se dává do souvislosti hlavně s výrobou PEGů, myrethů, stearethů, ale také hojně diskutovaného sodium laureth sulfátu. Jedná se hlavně o kosmetická pěnidla, povrchově aktivní látky a rozpouštědla. Je to bezbarvá těkavá kapalina mísitelná s vodou. Je silnou hořlavinou, může tak způsobit výbuch.

1,4-dioxane se vytváří procesem nazývaným ethoxylace, při kterém se k jiným chemikáliím přidává ethylenoxid, jednoduchý epoxid a také je velmi karcinogenní látkou. Proces ethoxylace má také alternativní varianty, při kterých 1,4-dioxane nevzniká, ale v kosmetickém průmyslu není jejich používání rozšířeno. Může se vyskytovat v produktech péče o pleť, tělo i vlasy a všude tam, kde jsou použity syntetické emulgátory a rozpouštědla. 1,4-dioxane je spojovaný se vznikem rakoviny, změnami v játrech, má vliv na další orgánové systémy lidského těla, jsou s ním spojována rizika vrozených vad, je nebezpečný pro těhotné, kojící ženy, děti a mládež. Způsobuje podráždění sliznic, dýchacího systému, očí a kůže.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: