Nebezpečné látky

V konvenční kosmetice se občas mohou vyskytnout látky, jejich použití je skutečně problematické, neboť jejich toxicita či nebezpečnost je víceméně prokázána. Naštěstí je jejich používání postupně regulováno či zakazováno, regulace ovšem postupují často daleko pomaleji, než by bylo potřeba. Proto je potřeba se mít na pozoru zejména před výrobky neznámého původu či velmi levnými, protože dokud není daná ingredience zakázána nebo omezena, je možné ji používat bez ohledu na její prokázanou škodlivost. Z toho důvodu se rozhodně vyplatí znát původ a složení všech věcí, se kterými přichází vaše pokožka do styku nebo nakupovat tam, kde vám takové informace zprostředkují. Ve většině přírodních produktů tyto látky nenajdete. Nicméně v případě, že látka je povolena k použití v kosmetických výrobcích a produkt není certifikovaný, může se stát, že se taková látka objeví i v jinak neškodně vypadajícím výrobku. Je pak už jen na nás, jestli se rozhodneme riskovat a už k tak dost vysokému počtu chemikálií, se kterými se denně potkáme, přidávat další, nebo budeme takové výrobky bojkotovat a tím dáme výrobcům jasný signál o tom, že naše zdraví je nám milejší a že nechceme a nemusíme čekat na zákazy a normy, abychom jej lépe chránili.

Co řadíme mezi nebezpečné látky

  • Kyselina boritá (boric acid) - vyskytuje se nejčastěji v produktech pro péči oči (borová voda), ve kterých je běžně dostupná. Nicméně Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) ji zařadila mezi “látky vzbuzující mimořádné obavy” a to především kvůli jejímu negativnímu vlivu na reprodukční systém. Sama o sobě je jedovatá.
  • E102 - potravinářské barvivo, potravinářská žluť. Potenciální karcinogen, je dáván do spojitosti s hyperaktivitou u dětí. V některých zemích zakázaný.
  • E133 - potravinářské barvivo brilantní modř. Používané jak v potravinách, tak v kosmetice. Potenciální karcinogen, dáván do souvislosti s hyperaktivitou u dětí.
  • 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (bronopol) - konzervant, potenciální karcinogen, v některých zemích zakázaný
  • Triclosan - desinfekční a antibakteriální prostředek. Endokrinní disruptor (narušuje hormonální systém) a pravděpodobný karcinogen.
  • Formaldehyd - konzervační činidlo. Toxický pro imunitní systém, může dráždit kůži a je to potenciální karcinogen.
  • Ftaláty - nejčastěji se vyskytují v lacích na vlasy, deodorantech a parfémech. Endokrinní disruptory, jsou dávány do souvislosti s poruchami plic, jater a ledvin.
  • Uhelný dehet - v minulosti používaný jako pigment v barvách na vlasy nebo v přípravcích pro suchou kůži. Prokázaný karcinogen, zakázaný v Evropské unii.