2-butoxyethanol

  • Skupina: Fuj
  • Další názvy: 2-butoxyethanol, butylcellosolve, ethyleneglycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, n-butoxyethanol sodium salt, butyl glycol ether, Butoxyethanol, BEA, EGBEA

2-butoxyethanol je etherový alkohol s nasládlým zápachem. Získává se ve formě čiré, bezbarvé, hořlavé kapaliny. Má různorodé schopnosti, které se využívají při výrobě smaltu, herbicidů, hydraulických kapalin, barviv, inkoustů, v textilním průmyslu či v lakýrenství. Obvyklé zkratky pro 2-butoxyethanol acetate jsou BEA a EGBEA. Je rozpustný ve většině organických rozpouštědel (ketony, alkoholy, ethery, aromatické uhlovodíky, halogenované uhlovodíky). Rozpouští velké množství látek (tuky, oleje a pryskyřice). V kosmetice se používá jako rozpouštědlo, parfemační přísada, činidlo snižující viskozitu a pro překrytí zápachu dalších látek v produktu. Přidává se do čisticích prostředků, laků na vlasy. Není prakticky vypátratelný jako součást čističů, protože jejich výrobci nemusí uvádět přímé složení.

Co se týče zdravotních rizik, jsou s 2-butoxyethanol spojovány podráždění kůže, plic, očí, sliznic, toxicita orgánových nereprodukčních systémů. Může způsobit plicní edémy, poškození jater, ledvin, vykazuje toxicitu pro nervovou soustavu. Po použití výrobku s jeho obsahem se může objevit zvracení, nevolnost, třes, anémie, astmatická nebo alergická reakce. Není vhodný pro těhotné ženy. Jelikož jsou stále určité údajové mezery v jeho hodnocení, mohou být rizika daleko větší.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: