2-chloro-p-phenylenediamine

2-chloro-p-phenylenediamine je látka, která se používá v oxidačních barvách na vlasy, obočí a řasy. Studie na popud evropské komise vyhodnotila 2-chloro-p-phenylenediamine jako silný kožní a oční dráždič (prováděla testy barviv s touto látkou na dobrovolnících) a spojila ho se vznikem kožní dermatitidy a ekzémů. Jde také o látku, která má silný dráždivý účinek na dýchací systém a je orálně toxická, může způsobit poruchy ledvin. Další testy ukázaly, že může být karcinogenní (dále se zkoumá), ale neprokázala se u něho genová toxicita a mutagenicita. Na základě těchto testů bylo na evropském kontinentu experty doporučeno maximální zastoupení 4,6 % 2-chloro-p-phenylenediaminu v konečném produktu. Je zařazen do skupiny silných sensibilátorů, ale smí se nadále používat.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: