2,4-diaminophenoxyethanol sulfate

2,4-diaminophenoxyethanol sulfate je substituovaný aromatický amin, syntetická látka. Má formu světle šedého až světle růžového prášku. Používá se jako součást trvalých (oxidačních barev na vlasy). Přidává se do nich kvůli zlepšení barvicích schopností. Výsledný barevný odstín je závislý na dalších přísadách v barvicí směsi. Co se týče jeho nebezpečnosti pro lidské zdraví, existují určité údajové mezery. Uvádí se u něj, že způsobuje kožní alergické reakce a funguje jako iritant dýchacího systému a sliznic. Je toxický při polknutí. Vykazuje silnou toxicitu vůči vodním ekosystémům. Nevykazuje mutagenní aktivitu, neuvádí se u něho karcinogenita. Jeho nejvyšší doporučená koncentrace v konečném výrobku je do 1,0 %.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: