3-benzylidene camphor

3-benzylidene camphor je organická sloučenina, která absorbuje ultrafialové (UV) záření. Jedná se o bezbarvou až jemně žlutou pevnou látku, která je nerozpustná ve vodě, ale rozpustná v alkoholech a organických rozpouštědlech. Používá se hlavně mimo evropský kontinent. V návaznosti na doporučení odborníků je zakázano ji od roku 2015 používat na území Evropské unie. V Americe je stále povolená. Hlavním rozdílem v bezpečnostním hodnocení přípravků a v nich obsažených komponentů mezi Evropským společenstvím a USA je jiné nahlížení na složky. Zatímco v Evropě jsou nahlíženy hlavně z hlediska kosmetického, a to i v případě přípravků na opalování, v Americe mohou stejné složky připadnout do sekce farmacie. Což se děje právě u přípravků, které mají poskytovat sluneční ochranu.

První země, která zakázala 3-benzylidene camphor používat legislativně, byla Francie, na jejíž popud se jí začala zaobírat i evropská komise. Francouzské omezení platí od roku 2011. Evropskou komisí prošel zákaz v červenci 2015 a nabyl účinnosti od února 2016. Jedná se o nařízení EK č. 2015/1298. Nařízení bylo zkomponováno do vyhlášky o kosmetických produktech č. 1223/2009, látka je zařazena v annexu II. V USA je v kosmetice povolený v omezeném množství jako konzervační prostředek. Hlavním důvodem zákazu nebo legislativních omezení této složky byla nejen kožní dráždivost, ale také její toxické působení na endokrinní systém člověka, na který působí jako hormonální disruptor. Hormonální disruptory jsou složky, s nimiž je spojována epidemie lidské neplodnosti jak u žen, tak mužů. Dále je s 3-benzylidene camphor spojeno nepříznivé působení na lidský plod, u kterého může způsobit vývojové vady. Látka je taktéž braná jako rakovinotvorná, je spojována hlavně s ženskými karcinogeny prsu, dělohy, vaječníků. 3-benzylidene camphor je absorbován pokožkou a dostává se do mateřského mléka. Některé asijské země povolují jeho použití v konečném procentuálním zastoupení do 2 % v celkovém obsahu kosmetického produktu.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: