4-amino-2-hydroxytoluene

4-amino-2-hydroxytoluene je syntetická aromatická sloučenina. Používá se v oxidačních barvách na vlasy. 4-amino-2-hydroxytoluene je látka, která v kombinaci s dalšími vyvíjí danou barvu. Samotná látka nebarví, je ovšem přirozeně aromatická, dá se říci, že se podílí na konečné vůni produktu. V množství, v jakém se nachází v přípravcích, nehrozí žádné nebezpečí při styku s pokožkou, do těla neprostupuje a i kdyby se dostala, nepůsobí karcinogenně (ale podezření na toxicitu zde přeci jen existuje, takže velmi citlivé typy může dráždit). V barvách na vlasy v kombinaci s peroxidem vodíku může být v maximální koncentraci 1,5 % [1].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1223&from=CS#d1e32-128-1


Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: