4-amino-m-cresol

4-amino-m-cresol je hnědý prášek, který je nerozpustný ve vodě. Najdeme ho ve složení barev, kde slouží jako látka podílející se na vzniku barvy. Výsledný odstín pak záleží na celkovém složení produktu (zejména dalších sloučeninách). V barvách na vlasy je dle Evropského nařízení látka 4-amino-m-cresol povolená pouze v koncentraci do 3 %, v kombinaci s peroxidem vodíku pak jen 1,5 % [1].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1223&from=CS#d1e32-128-1


Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: