4-Hydroxypropylamino-3-Nitrophenol

4-Amino-3-nitrophenol a další aminonitrofenoly jsou barevné pevné látky, patřící mezi aminy. Aminy jsou organické substituční sloučeniny amoniaku. Používají se jako součást permanentních a vymývacích barev na vlasy. 4-Amino-3-nitrophenol je považován za látku, která je méně škodlivá a bezpečnější než další pigmenty, často používané v barvách na vlasy. Má nižší riziko vzniku alergické reakce. Podle materiálu Evropské unie není mutagenní, nevykazuje karcinogenitu ani genotoxicitu, nepoškozuje reprodukční systém. 4-Amino-3-nitrophenol je toxický při orálním použití. Při použití regulovaného množství může způsobit jen mírné kožní podráždění u citlivých jedinců, jinak je látka dobře snášená. V závislosti na přítomnosti nečistot, které se do ní mohou dostat z výroby, může být tato látka toxická pro vodní organismy. V EU je její omezení v přípravcích pro barvení vlasy regulováno na 2,6 %.

Produkty, ve kterých 4-Hydroxypropylamino-3-Nitrophenol najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: