5-Amino-6-Chloro-O-Cresol

  • Skupina: Chemické látky potenciálně zdraví škodlivé
  • Další názvy: Phenol, 3-amino-2-chloro-6-methyl- (9CI) (CAS name) Phenol, 3-amino-2-chloro-6-methyl-, hydrochloride (9CI) (CAS name) 2-Chloro-6-methyl-3-aminophenol, 2-Methyl-5-amino-6-chlorophenol, 3-Amino-2-chloro-6-methylphenol, 6-Methyl-3-amino-2-chlorophenol

5-Amino-6-Chloro-O-Cresol je syntetická látka krystalické konzistence. Vyskytuje se v mnoha barvách od béžové až po červenohnědou. Není rozpustná ve vodě, ale reaguje s jinými látkami, které jsou s ní smíchány. 5-Amino-6-Chloro-O-Cresol můžete najít v barvách na vlasy, kde podporuje rozvoj pigmentace. Sám o sobě ale nemá zvláštní barvicí efekt. Používá se v koncentraci max. 2 % v konečném produktu. 5-Amino-6-Chloro-O-Cresol dráždí kůži, oči, sliznice a dýchací systém, vykazuje genetickou toxicitu. Dle názoru odborníků, předložených EK představuje riziko pro spotřebitele, zatím je ale v EU povolený.
 

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: