Acetyl Cedrene

  • Skupina: Deriváty přírodních látek
  • Další názvy: Lignofix, Methyl cedrylone, Methyl Cedryl Ketone, Vertofix coeur, Woodyflor, 9- acetyl cedr-8-ene, 9- acetyl-8-cedrene, acetyl-alpha-cedrene, 1- cedr-8-en-9-yl ethanone, Wood Ambre

Acetyl Cedrene, který je známý i pod jménem Vertofix Couer, patří do skupiny cyklických alkylových ketonů. Extrahuje se z cedrového dřeva. Vyskytuje se ve formě jemně žlutých krystalů nebo jako olejovitá čirá, bezbarvá až jemně žlutá tekutina. Někdy se mu říká také cedrová ambra. Je nerozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu, dimethyl ftalátu a benzyl benzoátu. Jeho vůně je teplá, pižmová, dřevitá s jantarovými a chypré tóny. Je součástí parfemářství a kosmetické produkce. V parfémech hraje roli základu a fixační látky, hodí se do mnoha různých květinových, dřevitých a bylinných směsí. Nejčastěji se přidává do výrobků osobní hygieny a tělové péče. Patří mezi jeden z nejpoužívanějších vonných komponentů na světě. Z pohledu zdravotních rizik představuje pro člověka nebezpečí podráždění pokožky, očí, respiračního systému u velmi citlivých jedinců. Může vyvolat alergickou reakci a dermatitidu, je toxický pro vodní živočichy.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: