Acid Orange 3

Acid Orange 3 je oranžový, mírně ve vodě rozpustný pigment syntetického původu, který se používá v koželužství, textilním průmyslu a jako kosmetické barvivo v barvách na vlasy, obzvláště v polotrvalých, které vydrží maximálně 20 umytí. Výsledná pigmentace po nanesení pak záleží na poměrech barviva a jeho součinnosti s dalšími ingrediencemi ve směsi.

Acid Orange 3 může vyvolat alergickou kožní reakci a může mít nepříznivý vliv na oči. Z dlouhodobého hlediska je látka škodlivá pro vodní organismy. Její rizikový profil se může zhoršovat přítomností nečistot, které do ní mohou proniknout při výrobě. Je braná jako vyhovující pro kosmetické použití do maximální konečné koncentrace ve výrobku ve výši 0,2 %. Látka je sice někdy uváděná jako karcinogenní a mutagenní. Kvůli údajovým mezerám a stálé potřebě hlubšího zkoumání však nemáme dostatek informací o tom, jak dalece může ovlivnit zdraví člověka z pohledu participace na vzniku rakovinového bujení.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: