Ammonium hydroxide

Hydroxid amonný je roztok amoniaku - čpavku smíchaného ve vodě. Je to bezbarvá kapalina se silným, charakteristickým, štiplavým zápachem. Patří mezi žíraviny. Přidává se do plastů, pryže, hnojiv a textilií. V kosmetice a čisticích prostředcích se používá hydroxid amonný v silně zředěné formě. Funguje jako denaturační prostředek, pH regulátor, bělidlo. Přidává se běžně do oxidačních barev na vlasy, krémů na holení, prostředků pro zesvětlování vlasů, vlasové péče jako takové. Jako součást barev na vlasy podporuje lepší pronikání pigmentace do vlasu tím, že naruší jeho kutikulu. V koncentrované formě může hydroxid amonný způsobit těžké poleptání pokožky, je dráždivý pro oči a dýchací systém. Může být příčinou alergické reakce. Je u něho uváděná toxicita pro nereprodukční orgánové systémy, nervovou soustavu, může vyvolat zvracení a nevolnost, křeče a šokový stav. Ammonium hydroxide je nebezpečný pro vodní živočichy, je pro ně vysoce toxický a špatně biologicky odbouratelný z přírody.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: