Behentrimonium Chloride

Behentrimonium chloride je kationtová kvartérní amoniová sloučenina vyrobená z řepkového oleje. Je k dostání ve formě bílých, šedobílých anebo žlutých vloček. Je rozpustný v horké vodě nebo oleji. Teplota tání je 85 °C. V kosmetice se používá jako antistatický prostředek, kondicionér, emulgátor a konzervační látka. Najdeme ho ve výrobcích pro péči o vlasy, vlasových barvách, prostředcích osobní hygieny, tělových a pleťových krémech. Behentrimonium chloride je toxická sloučenina a bylo prokázáno, že koncentrace 0,1 % a vyšší poškozují oči. Jedná se o hořlavou látku dráždící kůži, s kterou je spojováno také riziko poškození nervového systému, anémie a poruchy ledvin. Řadí se mezi karcinogenní látky. Vykazuje toxicitu pro vodní systémy a organismy v nich žijící.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: