Butylphenyl methylpropional

  • Skupina: Nepřijatelné
  • Další názvy: Lilial, Lilial aldehyd, Butylbenzyl Methylpropional, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, BMHCA

Butylphenyl methylpropional je látka syntetického původu, bezbarvá nebo lehce nažloutlá kapalina s příjemnou květinovou vůní, která má široké spektrum použití. V konvenčním kosmetickém průmyslu byla používána jako parfemační složka do výrobků osobní hygieny, mýdel, vlasové péče a dekorativní kosmetiky.

Butylphenyl methylpropional (BMHCA) figuruje na seznamu 26 nejznámějších alergenů a může tedy u citlivejších osob mít alergenní potenciál. V seznamu ingrediencí musí být přítomnost této složky zaznamenána v případě, že její koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují a 0,01 % v přípravcích, které se oplachují [1]

Stanoviska vydaná Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS) Evropské komise však vyjádřila znepokojení nad touto složkou s odůvodněním, že riziko senzibilizace kůže a celkové expozice je velmi vysoké. 

Na konci roku 2017 byl agentuře ECHA předložen návrh klasifikace BMHCA. Látka by dle návrhu měla spadat do skupiny látek nazývané jako CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) a to konkrétně do kategorie 2 (reprodukční toxicita třídy 2). Látky CMR nelze standardně používat v kosmetických výrobcích a IFRA (Mezinárodní asociace vůní) předložila SCCS bezpečnostní dokumentaci za účelem získání výjimky. Vědecké stanovisko vydané SCCS bylo negativní a IFRA znovu předložila novou dokumentaci s nižšími koncentracemi použití. Druhé vědecké stanovisko bylo opět negativní.

Výbor pro hodnocení rizik agentury ECHA (RAC) souběžně vyhodnotil návrh klasifikace a dospěl k závěru, že BMHCA by měla spíše získat klasifikaci jako repr. 1B - reprodukční toxicita třídy 1B. V květnu 2020 zveřejnila Evropská komise nařízení Komise č. 2020/1182 týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí (změna nařízení CLP (ES) č. 1272/2008). V souladu s touto změnou nařízení CLP je Butylphenyl Methylpropional nyní klasifikován jako Repr. 1B (toxický pro reprodukci - CMR 1B), s platností od 1. března 2022.

Podle evropského nařízení o kosmetických přípravcích je používání látek klasifikovaných jako CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, podle nařízení CLP) zakázáno. Komise EU proto zařadí Butylphenyl Methylpropional do přílohy II (zakázané látky) nařízení o kosmetických výrobcích [2,3].

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=CS


[2] https://www.obelis.net/news/lilial-classified-as-a-cmr-substance/


[3] https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_213.pdf


Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: