C12-20 Acid PEG-8 Ester

C12-20 acid PEG-8 ester je polyglykolový ester mastných kyselin, čistě syntetická látka. Někdy je označován jako Xalifin-15. Patří do skupiny PEGů, etoxylovaných sloučenin. V kosmetice se C12-20 acid PEG-8 ester používá jako emulgátor, povrchově aktivní látka, kondicionér. Zlepšuje vzájemnou návaznost látek v produktu, podporuje stabilitu směsi, zlepšuje roztíratelnost, hodně pění. Přidává se do tělové, pleťové a vlasové kosmetiky.

Co se týče bezpečnosti látky, je C12-20 acid PEG-8 ester brán jako středně rizikový pro lidské zdraví. Je s ním spojována toxicita nereprodukčních orgánových systémů, může způsobit kožní podráždění u citlivých osob. Co se týče PEGů obecně, jsou brány jako prostředky, které příliš odmašťují a narušují přirozený film lidské pokožky. Dále se u rizik spojených se skupinou PEGů uvádí, že při jejich výrobě vzniká nebezpečná látka etylenoxid a také 1,4 dioxan, braný jako karcinogenní látka. Obě látky mohou výrazně kontaminovat konečný produkt a podílet se následně na nepříznivém ovlivnění lidského zdraví.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: