C13-14 Isoparaffin

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: Isoparaffin

C13-14 Isoparaffin je směsný uhlovodík s rozvětveným řetězcem, derivovaný z ropy. Má voskovitou strukturu, je pro něho typická mléčně bílá barva. Funguje ve výrobku jako nosič a emulgátor. Zlepšuje návaznost látek a jejich celkové rozložení, zahušťuje, podporuje povrchovou klouzavost.

V kosmetických přípravcích může být Isoparaffin používán do dekorativní kosmetiky, přípravků pro péči o ruce a nehty, vlasové a tělové kosmetiky a výrobků osobní hygieny. I když se názory na jeho bezpečnost různí, připisuje se mu toxicita pro nereprodukční orgány a jistá míra karcinogenity. V hodnocení bezpečnosti se pohybuje ve střední linii. Není špatně snášený (ikdyž může snižovat přirozenou  hydrataci pokožky), ale jedná se o petrochemický produkt, který může být navíc znečištěný jinými chemikáliemi, jež se do něho mohou dostat při výrobě.

Produkty, ve kterých C13-14 Isoparaffin najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: