Calcium hydroxide

Calcium hydroxide je zásaditá látka, která vzniká mícháním vody s páleným vápnem (tzv. oxidem vápenatým, který je žíravý a alkalický). Vyskytuje se ve formě anorganického, nehořlavého, bílého, jemného i krystalického prášku bez zápachu s hořkou chutí. Setkáme se s ním hlavně ve stavebnictví jako součást omítek, sádry a malty, využití ovšem nachází i v kosmetickém průmyslu a to díky jeho silně zásaditému pH. Pomáhá neutralizovat kyselé prostředí, mírně se tedy podílí na stabilizaci celého produktu a také zvyšuje jeho objem.

Hašené vápno není karcinogenní, ani nemá negativní vliv na životní prostředí, naopak díky své zásaditosti může pomoci neutralizovat kyselé prostředí v odpadních vodách. Kvůli jeho žíravým vlastnostem může pokožku velmi podráždit, dokonce způsobit žíravé popáleniny a odumření tkáně. Kožní tkání ovšem prostupuje velmi pomalu, od délky styku pokožky s touto látkou se odvíjí závažnost případného poškození kožních buněk. Inhalování hydroxidu vápenatého na dýchací ústrojí působí toxicky, může vyvolat bronchititidu a pneumonii (zápal plic). V kosmetickém průmyslu se ovšem musí používat do určité koncentrace, kterou výrobce nesmí překročit, proto by se tato látka měla vždy vyskytovat na jednom z posledních míst v INCI, neboť tak nezpůsobuje prakticky žádné nebezpečí na lidské zdraví.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: