Ceteth-2

Ceteth-2 je polyethylenglykolether cetylalkoholu. Číselná hodnota v názvu látky odpovídá průměrnému počtu molů ethylenoxidu. Takže např. ceteth-2 vznikne reakcí v průměru 2 mol ethylenoxidu s cetylalkoholem. Jedná se o látku syntetickou, náležící do skupiny PEG (polyethylenglykolové deriváty). Výrobci kosmetiky tzv. PEGy s oblibou používají, neboť se dobře spojují s vodou i tuky. Nebezpečím však bývá příprava těchto látek, kdy se používají, či při procesu vznikají vysoce reaktivní jedovaté plyny, jejichž zbytkové množství může znečišťovat konečné produkty.

Ceteth-2 je povrchově aktivní látka, která se v kosmetice používá jako emulgátor. Umožňuje tedy mísení kapalných látek za normálních okolností nemísitelných (např. voda a olej). Nejčastěji se používá v barvách na vlasy, ve vlasových kondicionérech a dalších výrobcích pro péči o vlasy, stejně jako v make-upových základech, čisticích přípravcích  a mnoha dalších přípravcích pro péči o pokožku. Ceteth-2  zvyšuje poréznost pokožky, a tím může dojít ke zvýšené průchodnosti nežádoucích látek do těla a vzniku alergií.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: