Cetrimonium Chloride

  • Skupina: Špatné
  • Další názvy: 1-hexadecanaminium

Cetrimonium chloride, dalším názvem 1-hexadecanaminium, je kvarterní amoniová sloučenina. Jeho molekula má pozitivní náboj (je to kationtově povrchově aktivní látka), který ho přitahuje k mírně negativně nabitým vlasům a pokožce. Cetrimonium chloride zde působí antistaticky - brání nahromadění statické elektřiny ve vlasech, pomáhá vytvářet hladší povrch a je účinný pro změkčení hrubých vlasů. Dále má emulgační, konzervační a antimikrobiální vlastnosti.

Je to důležitá složka vlasových kondicionérů a dalších přípravků péče o vlasy a pokožku. Chlorid cetrimonium, stejně jako další kationtové povrchově aktivní látky, může při vyšších koncentracích dráždit pokožku, případně způsobit alergickou reakci. Řadí se mezi kvartérní amoniové soli, což jsou látky, které nesou trvalý pozitivní náboj. Tento náboj poté může ulpívat v životním prostředí na mikroorganismech, rybách či bezobratlých, což má za následek toxicitu pro vodní organismy. Směrnice EU o kosmetických výrobcích umožňuje jeho použití v kosmetice v maximální koncentraci 1 %.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: