Chlorine (Chlór)

Chlorine (chlór) je chemická látka používaná v průmyslu a v domácích čisticích prostředcích. Při pokojové teplotě se vyskytuje ve formě plynu, může být zkapalněný. Má žlutou barvu a štiplavý dráždivý zápach. Používá se při výrobě elektronických součástek, v chemickém průmyslu např. jako neutralizační činidlo, pro zpracování kovů, k úpravě vody, v papírenství, farmacii a kosmetice jako bělidlo a biocid. V potravinářství se využívá při zpracování masa, ryb, ovoce, zeleniny.

Chlór je běžnou součástí konvenčních hygienických výrobků pro ženy a děti jako jsou pleny, vložky a tampony, kde se používá k jejich bělení. Dráždí oči, kůži, je toxický pro dýchací systém a další orgánové systémy, může vyvolat kašel, obtížné dýchání, bolest v krku a na hrudníku. Může způsobit popáleniny. Paradoxně se používá k úpravě vody, i když je velmi toxický pro vodní ekosystémy.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: