CI 11680

CI 11680 je chemické barvivo, tzv. azobarvivo. Vzniká přidáním chemického barviva do organického (přírodního) nosiče. Tímto nosičem může být například hornina (minerál), která se obarví chemickým pigmentem (v tomto případě anilinem a jeho deriváty), stane se tak z něho velmi silné barvivo, které se používá k obarvení lékařských prášků, plastů či uměleckých barev. CI 11680 může být díky anilinu a jeho derivátům toxický pro člověka, zvláště při inhalaci nebo požití. Pokud látka prostoupí kůží, může se dostat do krevního oběhu, pro který je až silně toxická. CI 11680 je povolena pouze v kosmetických přípravcích, které nepřijdou do styku se sliznicemi.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: