Diacetone Alcohol

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: Diacetonalkohol, DAA, 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on

Diacetonalkohol je organická sloučenina, která má podobu bezbarvé kapaliny s příjemnou mátovou vůní. Jedná se o běžný syntetický meziprodukt, který se používá pro přípravu dalších sloučenin a používá se také jako rozpouštědlo. Je dobrým rozpouštědlem pro organické peroxidy a lze jej použít k ošetření textilií a kůže. Diacetonalkohol se používá hlavně v barvách a nátěrech. Rovněž se přidává do nemrznoucích a brzdových kapalin.

V kosmetickém průmyslu se využívá jako maskovací činidlo, které snižuje zápach ostatních složek v produktu. Dále najde použití rovněž jako rozpouštědlo. Přidává se zejména do laků na nehty. Při vyšších koncentracích může způsobit vážné podráždění očí, tudíž by bylo vhodné se u přípravků s touto složkou, vyhnout kontaktu s očima. 

Produkty, ve kterých Diacetone Alcohol najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: