Dimethyl Ether

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: Methoxymethane

Dimethyl Ether je nejjednodušší alifatický ether. Má podobu bezbarvého plynu. V současnosti se nejčastěji vyrábí dehydratací methanolu. Dimethyl ether se používá k výrobě dalších malých molekul, jako je kyselina octová nebo dimethylsulfát. Jedná se o slibné uhlovodíkové palivo s čistým hořením. V oblasti kosmetického průmyslu se využívá jako rozpouštědlo (zabraňuje dalším složkám oddělit se od roztoku), hnací plyn aerosolu a v neposlední řadě snižuje viskozitu v kosmetických přípravcích. Ve spojení s propanem má schopnost účinně odstraňovat bradavice. Nejčastější využití dimethyl etheru je však jako hnací přísada do aerosolových produktů jako jsou spreje na vlasy, stylingové pěny, samoopalovací přípravky, čistící prostředky apod. Při styku s kůží může dojít k podráždění, je vysoce hořlavý a při vdechování mírně toxický. Nicméně dochází k jeho rychlé disperzi do vzduchu, tudíž je lidská expozice, při používání produktů, které dimethyl ether obsahují, velmi nízká. 

Produkty, ve kterých Dimethyl Ether najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: