Disodium disilicate

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: Dikřemičitan disodný

Disodium disilicate je anorganická látka, která se dodává ve formě bílého prášku nebo krystalků. Jedná se o sloučeninu, která se užívá v průmyslovém zpracování ve spotřebitelských pracích a čistících prostředcích a změkčovačích vody. Rovněž se využívá jako inertní složka v nepotravinářských pesticidních produktech. Jedná se o povolenou a nízkorizikovou látku, nicméně nesmí dojít ke kontaktu s očima či očním okolím a při vdechnutí může způsobit podráždění dýchacích cest.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: