Dodecane (dodekan)

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: dihexyl, bihexyl

Dodecane, česky dodekan, je kapalný uhlovodík, který se vyskytuje jako bezbarvá kapalina. Je obsažen především v ropě. Využívá se na výrobu derivátů. Šetrnou oxidací vzniká dodekanol, a následně kyselina dodekanová (kyselina laurová). Dodekan se rozpouští v olejích, ve vodě je nerozpustný. Je snadno biologicky rozložitelný.

V kosmetice se dodekan používá jako náhrada za minerální oleje a syntetické silikony. Umožňuje formulaci extra jemných a suchých krémů a olejů, které pronikají velmi rychle do kůže a nezanechávají žádný mastný film. Ve vysokých koncentracích je dodekan zdraví nebezpečný. Při požití a vdechnutí je toxický a má narkotický účinek. V kosmetických přípravcích je ale obsažen jen v malém množství, a tak nepředstavuje riziko.

Produkty, ve kterých Dodecane (dodekan) najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: