EDTA

EDTA je zkratkou pro organickou kyselinu a její soli (kyselina ethylendiamintetraoctová). Jedná se o krystalickou látku bílé barvy, která je ve vodě velmi málo rozpustná. Rozpustnost se zvyšuje ve formě jejích solí. Vyrábí se synteticky. Řadí se mezi tzv. chelatační činidla (reaguje a váže na sebe ionty kovů), vyrábí se nejčastěji z formaldehydu a kyanidu sodného, případně ethylendiaminu.

EDTA se přidává do pracích a mycích prostředků ke změkčení vody, své využití nalezla též v papírenském průmyslu při bělení buničiny a také při vyvolávání fotografií z analogového filmu. Díky tomu, že dokáže odstraňovat těžké kovy z těla, stala se pomocnou látkou buněčné biologie a medicíny. V kosmetickém průmyslu se používá ke stabilizaci emulzí, zlepšuje tvorbu pěny, zabraňuje změnám barvy, struktury a vůně produktu. Je součástí prostředků osobní hygieny, vlasové kosmetiky (mytí, péče, barvení) i produktů na pleť. EDTA má velmi nízkou schopnost prostoupit pokožkou, avšak může zvyšovat propustnost pro jiné látky v kosmetickém přípravku.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: