EDTA

EDTA je polyaminokarboxylová kyselina, krystalická látka bílé barvy, která je rozpustná ve vodě, nerozpustná v alkoholu, acetonu a olejích. Řadí se mezi soli a tzv. chelatační činidla, vyrábí se nejčastěji z formaldehydu a kyanidu sodného, případně ethylendiaminu. EDTA se přidává do pracích a mycích prostředků ke změkčení vody, své využití nalezla též v papírenském průmyslu při bělení buničiny a také při vyvolávání fotografií z analogového filmu. Díky tomu, že dokáže odstraňovat těžké kovy z těla, stala se pomocnou látkou buněčné biologie a medicíny. V kosmetickém průmyslu se používá ke stabilizaci emulzí, zlepšuje tvorbu pěny, zabraňuje změnám barvy, struktury a vůně produktu. Je součástí prostředků osobní hygieny, vlasové kosmetiky (mytí, péče, barvení) i produktů na pleť.

Podle klinických studií je EDTA látka, která není bezpečná pro lidské zdraví, protože může mít nepříznivý vliv na reprodukční orgány a jiné orgánové systémy těla. Je cytotoxická a genotoxická, někdy je dokonce uváděná jako karcinogenní pro játra. Ačkoli neproniká pokožkou, může narušit její přirozenou ochrannou bariéru a změnit tak propustnost kůže pro vstup dalších nebezpečných složek. Může vyvolat silnou alergickou reakci a dráždí oči. Zvyšuje hodnotu pH ve výrobku, typická používaná koncentrace EDTA v kosmetických produktech je 0,1-0,5% celkového obsahu výrobku.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: