Ethanolamine

  • Skupina: Špatné
  • Další názvy: Etanolamin, MEA, Monoethanolamine, 2-aminoethanol

Ethanolamine je chemická kapalina, která je toxická, hořlavá, žíravá, bezbarvá a viskózní se zápachem podobným amoniaku. Ethanolamine se běžně označuje jako monoethanolamine (MEA) a vyrábí se reakcí ethylenoxidu s vodným amoniakem, tato reakce také produkuje diethanolamine (DEA) a triethanolamine (TEA). Ethanolamine slouží jako základní složka při výrobě detergentů, emulgátorů, léčiv, protikorozních přípravků apod. V kosmetice se také mohou skrývat ethanolaminové sloučeniny DEA a TEA, které se používají jako emulgátory, antistatická činidla, pěnidla, pH regulátory a jako látky snižující povrchové napětí látek. Kromě kosmetického průmyslu se přidávají do lepidel obalů potravin.

V kosmetice se ethanolaminy vyskytují ve výrobcích osobní péče, v dekorativní kosmetice a v parfémech. Bývají součástí barev na vlasy. V Evropské unii je diethanolamine (DEA) uveden v seznamu sekundárních alkylových a alkanolaminových solí a nesmí být používán v kosmetických výrobcích a výrobcích osobní hygieny uváděných na trh v EU. Deriváty DEA jsou však v kosmetice povoleny, pokud je jejich obsah ​​menší nebo roven 0,5 %. Triethanolamine (TEA) může být použit v bezoplachových a jiných kosmetických výrobcích a přípravcích osobní hygieny v maximální koncentraci 2,5 %. Ethanolaminy jsou brány jako hormonální disruptory a spouštěče rakovinového bujení. Mohou způsobovat alergické reakce a imunotoxicitu. Jsou zakázány v certifikované přírodní kosmetice.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: