Isobutan

  • Skupina: Špatné
  • Další názvy: Isobutane, i-Butane, 2-Methylpropane, Methylpropane, E943b, R600a

Isobutan je bezbarvý vznětlivý plyn bez zápachu. Hojně se používá jako pohonné médium ve sprejích namísto freonů, které jsou známé svým negativním vlivem na ozónovou vrstvu planety. Můžeme se s ním setkat v potravinách, kosmetice, ale také jej najdeme například v pohonných hmotách, barvách, lepidlech nebo výplňových materiálech.

Ve vysokých koncentracích je látka toxická a působí omamně na náš nervový systém. Isobutan také může způsobovat alergické reakce a podráždění očí a pokožky. V nízkých koncentracích by neměl mít negativní dopad na naše zdraví, je velmi prchavý a obvykle přijde do styku s pokožkou maximálně na 10 sekund, velmi rychle se naředí vzduchem a vytratí se. Organizace FDA (U.S. Food and Drug Administration) a CIR (Cosmetic Ingredient Review) schvalují isobutan v předepsané koncentraci jako bezpečnou látku.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: