Lead Acetate

  • Skupina: Fuj
  • Další názvy: Octan olovnatý, olověný cukr

Lead Acetate je bezbarvý nebo bílý krystalický prášek s nakyslým aromatem, vyrábí se z Oxidu olovnatého a kyseliny octové. Jeho chuť je sladká, je rozpustný ve vodě a glycerinu, ethanolu a acetonu. V nízkých koncentracích se používá jako přísada do barev na vlasy, kde napomáhá větší sytosti barvy, je typickou součástí tmavých barvicích směsí. Dodává po aplikaci barvy větší stabilitu vlasové pigmentaci a podporuje odolnost barvy. Používá se v barvách na vlasy mimo Evropskou unii a Kanadu, kde je jeho používání zakázáno z důvodu nepříznivých účinků na zdraví lidského plodu a mnoha dalším zdravotním rizikům. Jedná se hlavně o rizika mutagenicity a karcinogenity, je toxický pro orgánové systémy, způsobuje vrozené vady a genetické mutace a má vliv na vzrůstající neplodnost u mužů u žen. V USA se nesmí Lead Acetate přidávat do kosmetických výrobků používaných v okolí očí.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: