M-Aminophenol

M-Aminophenol je syntetická látka vyrobená z uhelného dehtu. Vyskytuje se ve formě bílé až zeleno-šedé, pevné nebo krystalické látky. Najdeme ji převážně v chemických barvách na vlasy, neboť se dokáže dostat do struktury vlasového vlákna a umožnit tak pigmentu, aby se vyvinul do požadované barvy. Na výslednou barvu nemá vliv žádný. M-Aminophenol se v barvách na vlasy vyskytuje v maximální povolené koncetraci do 2%, při které je považovaný za bezpečný.

V případě výskytu peroxidu vodíku musí být koncetrace m-Aminophenolu pouze do 1%. Výjimka je u výrobků, které lze požít perorálně (např. rtěnky), kde je tato látka označena Evropskou Unií za toxickou a zdraví škodlivou. Při testech maximalní povolené koncetrace m-Aminophenol nevykazoval vysokou toxicitu, karcinogennost nebo negativní vliv na nervovou soustavu. EU je ale označen jako toxický pro životní prostředí. U citlivějších jedinců se mohou projevit alergické reakce.

Produkty, ve kterých M-Aminophenol najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: