Oxybenzone

Oxybenzone je organická sloučenina (derivát benzofenonu). Má formu bledě žluté pevné látky, která je snadno rozpustná ve většině organických rozpouštědel. V kosmetice se používá jako chemický UV filtr (poměrně slabý absorbér). Absorbéry mají schopnost převádět UV záření na méně škodlivé teplo (infračervené záření). Najdeme ho tedy hlavně v opalovacích přípravcích, ale také v dalších kosmetických přípravcích (např. balzámech na rty). V přípravcích pomáhá zachovat integritu kosmetických přísad a zabraňuje zhoršování jejich stavu při vystavení slunečnímu záření. 

Oxybenzone filtruje některé složky UV záření, a tím chrání pokožku (a vlasy) před spálením, proniká pokožkou, kde se chová jako fotosenzibilátor (fotozcitlivující látka). Při osvícení se tím zvyšuje produkce volných radikálů a tato látka se tak stává potenciálně karcinogenní. V kombinaci se slunečním zářením může vyvolat alergické vyrážky (jedná se o silný alergen), může způsobit hormonální změny a narušit endokrinní systém. Dle EU nepředstavuje používání oxybenzonu jako filtru UV záření riziko pro lidské zdraví (s výjimkou jeho alergenního potenciálu) při koncentraci 6% v přípravcích na ochranu proti slunečnímu záření a 0,5% ve všech typech kosmetických přípravků. Nařízení Komise EU nově upravuje používání nejvyšší koncentrace oxybenzonu z dosavadních 10% na maximálně 6% hmotnostních v připravcích na ochranu proti slunečnímu záření.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: