p-Phenylenediamine

  • Skupina: Špatné
  • Další názvy: PPD, p-Fenylendiamin, 1,4-fenylendiamin, benzen-1,4-diamin, para-fenylendiamin, Paraphenylenediamine

P-phenylenediamine je anilinový derivát, látka syntetického původu. Je bezbarvý, sám o sobě není schopen vytvářet pigmentaci. Barví až v kombinaci s kyslíkem. Používá se v lakýrnictví, k úpravě kůží, dočasném tetování (nekvalitní hennové pasty) a v barvách na vlasy. Je jednou z nejdiskutovanějších složek v kosmetice, je známá jako jeden z nejčastějších alergenů v barvicích směsích. PPD je považován za vysoce rizikovou složku, dráždí oči, kůži, dýchací systém, může způsobit astmatický záchvat, je spojován se vznikem kontaktní dermatitidy. Alergická reakce na PPD se může projevit silnými otoky, svěděním, depigmentací pokožky, může způsobit poškození pokožky podobné popáleninám. Alergie na PPD se nemusí objevit hned, ale i v rámci 30 dní po aplikaci barvy. Kromě funkce spouštěče alergií vykazuje orgánovou toxicitu, funguje jako hormonální disruptor, je karcinogenní, mutagenní a může poškodit zdraví plodu u těhotné ženy. Látka je velmi toxická pro vodní organismy a životní prostředí. Nejčastější koncentrace jejího použití v konečném produktu je 4 %, v EU musí výrobci uvádět jeho přítomnost na obalu výrobku s doplňujícím varováním.
 

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: