Polysorbate 20

Funkce: surfaktant, emulgátor

Polysorbate 20 je hydrofilní neiontová povrchově aktivní látka. Stejně jako další polysorbáty se využívá v produktech osobní péče i v dekorativní kosmetice. Funguje jako emulgátor. Pomáhá ostatním přísadám rozpustit se v daném rozpouštědle, ve kterém by se za normálních podmínek nerozpouštěly. Pomáhá také vytvářet emulze snížením povrchového napětí látek, které mají být emulgovány.

Polysorbáty jsou povrchově aktivní látky, které se vyrábějí reakcí polyolu, sorbitolu, s ethylenoxidem. Během reakce vzniká vedlejší produkt 1,4-dioxan. Tyto dvě látky (ethylenoxid, 1,4-dioxan), o nichž je známo, že mohou vykazovat karcinogenní účinky, jsou běžnými kontaminanty ethoxylovaných sloučenin. Polyoxyethylenovaný sorbitan se potom nechá reagovat s mastnými kyselinami (kyselina laurová, palmitová, stearová a kyselina olejová) získanými z rostlinných tuků a olejů. Pokud jsou ethoxylované sloučeniny využity jako kosmetická surovina, musí se koncentrace těchto kontaminantů snížit na „povolenou hladinu“. [1,2] Ethoxylované sloučeniny nejsou akceptovány v certifikované přírodní a BIO kosmetice.

[1] https://www.cir-safety.org/sites/default/files/polysorbates_0.pdf


[2] https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_194.pdf


Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: