Quaternium-18

Quaternium-18 je kvartérní amoniová sůl, která je tvořena mastnými kyselinami izolovanými z hovězího loje. Quaternia jsou synteticky vyráběné soli, které se používají do vlasové kosmetiky, kde plní roli kondicionérů a zlepšují vzájemnou návaznost dalších ingrediencí v produktu, podporují dobrou pěnivost. Působí antistaticky, podporují lepší rozčesávání vlasů. Jsou dráždivé pro kůži a dýchací systém a jsou spojovány se vznikem astmatu u dětí. Quaternium-18 vykazuje projevy toxicity u nereprodukčních orgánů. Látka je problematická kvůli toxicitě pro životní prostředí a špatné biologické odbouratelnosti, je zakázaná v certifikované bio kosmetice.

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: