Sequestrant

  • Skupina: Ok
  • Další názvy: Sekvestrant

Sequestrant je potravinářská přísada, která působí jako stabilizátor a činidlo zlepšující kvalitu potravin, dále pomáhá prodlužovat trvanlivost potravinářských výrobků a uchovávat je čerstvé pro spotřebu. Podporuje proces sekvestrace, který je způsoben tvorbou chelátových sloučenin s kovovými ionty, což vede k větší stabilitě produktu. Primárně zabraňuje oxidaci, která je katalyzována kovy. Sekvestranty se mohou objevit i v kosmetických a čistících přípravcích. Zejména v pěnících produktech se používají k vázání iontů v tvrdé vodě a zabraňují znehodnocení pěny. Mezi běžné sekvestranty patří glukonát sodný, tripolyfosforečnan sodný a ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný

Produkty, ve kterých Sequestrant najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: