Silikáty

  • Skupina: Fajn
  • Další názvy: křemičitany, silicates

Silikáty jsou soli odvozené od oxidu křemičitého. Jedná se o velkou skupinu minerálů, jejíž základ tvoří tetraedry, které se skládají do jednoduchých nebo složitých prostorových vazeb. Jsou to nerosty nekovového vzhledu a obvykle jsou součástí hornin, rovněž jsou nejrozšířenějšími látkami v zemské kůře. Mohou být získány z přirozeně se vyskytujících minerálů, ale mohou být vyrobeny i synteticky. Silikáty mají hned několik využití – silikátové barvy, výroba skla a keramiky, výroba cementu a další aplikace je získávání slídy či azbestu. Existuje mnoho skupin křemičitanů, z nichž každá má své specifické vlastnosti, ale jen několik je jich používáno v produktech osobní péče na základě účelu konečného použití. Obecně jsou ale silikáty účinnými absorbenty, činidly proti spékání a zakalení, modifikátory viskozity a skluzu. Mezi nejpoužívanější křemičitany v produktech osobní péče se řadí např. talek, hlinitokřemičitan hořečnatý či kaolinový jíl.

Produkty, ve kterých Silikáty najdete:

Kosmetické složky podle prvního písmene:

Kosmetické složky podle hodnocení: